You are currently viewing 9,3 hektarów na sprzedaż

9,3 hektarów na sprzedaż

Szanowni inwestorzy, przedstawiamy na sprzedaż grunt inwestycyjny o powierzchni 9,3 hektara. Działka znajduję się tuż za nową siedzibą AGRO-WIKT sąsiadując bezpośrednio z Caolin Sp. z o.o. oraz zakładami Opoczno S.A.. Wydzielenie części działki umożliwia jej położenie, gdyż zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu północnej obwodnicy miasta (ul. Przemysłowa) z drogą dojazdową do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej.

Oferowana nieruchomość: działka nr 397/30 położona w Opocznie przy ulicy Przemysłowej – część przemysłowa miasta;. Istnieje możliwość włączenia nieruchomości do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Nr księgi wieczystej: PT1O / 00046936 / 9
Powierzchnia: 9,3 ha, teren zniwelowany, przygotowany do rozpoczęcia inwestycji,
Przeznaczenie: aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: „Teren zabudowy produkcyjnej, baz transportowych, składów i magazynów”,
Infrastruktura techniczna: uzbrojony teren przyległy: elektryczność, woda, gaz, kanalizacja sanitarna,
Infrastruktura transportowa: działka zlokalizowana przy północnej obwodnicy miasta. Infrastruktura drogowa: DK12 odległość 4 km, DW716 – 1 km, S12 (planowana) – 3 km, A1 – 48 km, S8 – 33 km.
Infrastruktura kolejowa: dwie bocznice kolejowe na linii nr 25 wraz ze stacją kolejową Opoczno w odległość 3 km od nieruchomości; Stacja kolejowa Opoczno Południe przy Centralnej Magistrali Kolejowej.
Warianty sprzedaży: Sprzedaż wydzielonej części działki o powierzchni około 9,3 ha
Cena za 1m2: Do ustalenia.

Kontakt w sprawie zakupu: 603-882-414, lub 601-723-691.