Betoniarka wolnospadowa BWA-80/230V

Betoniarka wolnospadowa BWA-80/230Vjako narzędzie budowlane, jest idealna do drobnych prac remontowych na obiektach mieszkalnych, usługowych itp. przeznaczona do wykonywania drobniejszych prac budowlanych. Jest urządzeniem służącym do mieszania w krótkim cyklu roboczym składników w postaci cementu, żwiru, pisaku, żużlu, wody itp. w celu przygotowania mieszanki betonowej i zaprawy. Betoniarka jest lekka, stabilna i łatwa w obsłudze. Niewielkie rozmiary ułatwiają przechowywanie oraz transport.

Typ BWA-80 j.m.
– wysokość (H), 1370 mm
– szerokość (S), 670 mm
– długość min (D1) 1400 mm
– długość max (D2) 1900 mm
Wysokość załadunku 1050 mm
Wysokość wyładunku 550 mm
Pojemność całkowita 130 dm3
Pojemność robocza 80 dm3
Średnica zewnętrzna bębna 600 mm
Średnica otworu zasyp. 350 mm
Obroty bębna betoniarki 28 obr/min
Wydajność 1 m3/h
Masa własna 100 kg
Silnik elektryczny:
– typ Sg804S
– moc 1,1 kW
– obroty 1415 obr/min
– napięcie 230 V
Długość przewodu elektr.:
– od silnika do wyłącznika: 0,4 m
– od włącznika do wtyki: 1 m

Bezpieczeństwo użytkowania

Betoniarkę może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, dokładnie zapoznana z niniejszą instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa pracy i obsługi. Podczas eksploatacji betoniarki obowiązuje kilka zasad:

 • zabrania się uruchamiania betoniarki nie zabezpieczonego przed skutkami porażenia prądem elektrycznym - grozi porażeniem prądem,
 • zabrania się pracować betoniarką przy zdjętych osłonach - grozi kalectwem,
 • zabrania się podłączenia do sieci elektrycznej zasilającej betoniarkę, przy którym wystąpiły przetarcia lub uszkodzenia izolacji zewnętrznej przewodów elektrycznych - grozi porażeniem prądem,
 • zabrania się dokonywania regulacji napięcia paska klinowego w trakcie pracy betoniarki - grozi kalectwem,
 • zabrania się w czasie eksploatacji i oczyszczania betoniarki kierowania strumienia wody na instalacje elektryczne wyrobu - grozi porażeniem prądem,
 • nie wolno przemieszczać betoniarki podczas pracy lub pod napięciem elektrycznym - grozi kalectwem i porażeniem prądem,
 • prace związane z naprawą, konserwacją i obsługą techniczną mogą być wykonywane tylko po odłączeniu betoniarki spod napięcia tj. po wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka instalacji elektrycznej - grozi porażeniem prądem,
 • wszelkie naprawy i podłączenia instalacji elektrycznej betoniarki może wykonywać tylko uprawniony do tego elektryk,
 • zabrania się wkładania rąk do bębna betoniarki podczas jego pracy - grozi kalectwem,
 • podczas postoju i przechowywania betoniarki, wtyczkę przewodu podłączeniowego należy odłączyć od gniazdka sieci elektrycznej.

Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz przestrzeganie zawartych w niej zaleceń odnoście obsługi i konserwacji w dużym stopniu przedłuża okres eksploatacji betoniarki oraz przyczynia się do zadowolenia użytkownika z jej eksploatacji.

Przy zgłaszaniu reklamacji, uwag dotyczących betoniarek, zamawianiu części zamiennych należny podać dokładny typ betoniarki (symbol), datę produkcji. W przypadku wystąpienia niejasności lub kłopotów z podłączeniem lub użytkowaniem, należy zwrócić się do:

 • producenta - kontakt
 • sprzedawcy betoniarki.

Reklamację należy zgłosić wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny na adres

biuro@agro-wikt.com.pl

lub dzwoniąc pod numer tel./ fax (44) 755 35 91, 754 39 44

Gdzie kupić betoniarkę Agro-Wikt?

Nasze betoniarki można kupić w sieci punktów jaką tworzy ponad 1000 składów budowlanych w całej Polse. Poniżej mapa, aby zobaczyć dokładny adres i dane kontaktowe kliknij na punkt znajdujący się w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania:

Zobacz mapę sieci punktów jaką tworzy ponad 1000 składów budowlanych w całej Polse