Bezpieczeństwo użytkowania

Betoniarkę może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, dokładnie zapoznana z niniejszą instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa pracy i obsługi. Podczas eksploatacji betoniarki obowiązuje kilka zasad:

 • zabrania się uruchamiania betoniarki nie zabezpieczonego przed skutkami porażenia prądem elektrycznym – grozi porażeniem prądem,
 • zabrania się pracować betoniarką przy zdjętych osłonach – grozi kalectwem,
 • zabrania się podłączenia do sieci elektrycznej zasilającej betoniarkę, przy którym wystąpiły przetarcia lub uszkodzenia izolacji zewnętrznej przewodów elektrycznych – grozi porażeniem prądem,
 • zabrania się dokonywania regulacji napięcia paska klinowego w trakcie pracy betoniarki – grozi kalectwem,
 • zabrania się w czasie eksploatacji i oczyszczania betoniarki kierowania strumienia wody na instalacje elektryczne wyrobu – grozi porażeniem prądem,
 • nie wolno przemieszczać betoniarki podczas pracy lub pod napięciem elektrycznym – grozi kalectwem i porażeniem prądem,
 • prace związane z naprawą, konserwacją i obsługą techniczną mogą być wykonywane tylko po odłączeniu betoniarki spod napięcia tj. po wyjęciu
 • wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka instalacji elektrycznej – grozi porażeniem prądem,
 • wszelkie naprawy i podłączenia instalacji elektrycznej betoniarki może wykonywać tylko uprawniony do tego elektryk,
 • zabrania się wkładania rąk do bębna betoniarki podczas jego pracy – grozi kalectwem,
  podczas postoju i przechowywania betoniarki, wtyczkę przewodu podłączeniowego należy odłączyć od gniazdka sieci elektrycznej.

Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz przestrzeganie zawartych w niej zaleceń odnoście obsługi i konserwacji w dużym stopniu przedłuża okres eksploatacji betoniarki oraz przyczynia się do zadowolenia użytkownika z jej eksploatacji.

Reklamacje

Przy zgłaszaniu reklamacji, uwag dotyczących betoniarek, zamawianiu części zamiennych należny podać dokładny typ betoniarki (symbol), datę produkcji. W przypadku wystąpienia niejasności lub kłopotów z podłączeniem lub użytkowaniem, należy zwrócić się do:

 • producenta – kontakt
 • sprzedawcy betoniarki.

Reklamację należy zgłosić wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny na adres

biuro@www.agro-wikt.com.pl

lub dzwoniąc pod numer tel./ fax (44) 755 35 91, 754 39 44