INDAGRA 2019 Poľnohospodársky veľtrh

Od 30. októbra do 3. novembra bola naša výstava prítomná na veľtrhu INDAGRA 2019. Tradične sa v Rumunsku naše náhradné diely najvyššej triedy tešili veľkej obľube medzi poľnohospodármi, kde boli ocenení za nízku cenu.

Tohtoročný poľnohospodársky veľtrh v Bukurešti tiež prispel k posilneniu vzťahov s existujúcimi vernými zákazníkmi. Pozývame vás na prezeranie našej fotografickej správy z tejto poľnohospodárskej výstavy.
EU flags