Ka pasesi… 2019

Veľtrhy Ka pases … nás privítali s nárazovým chladným vetrom z Baltského mora. Lúče slnka a pohyb okolo nášho stánku však rýchlo zahriali atmosféru. Čepele a miešačky betónu Agro-Wikt vzbudili veľký záujem a ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili na Ka pases. Radi by sme vám pripomenuli, že radi zodpovieme akékoľvek otázky týkajúce sa našich leimierov a miešačiek betónu, kde môžete tiež zadať otázky. Pozývame vás na fotoreport – 72 fotografií z veľtrhu v Litve.
EU flags