Poľnohospodársky veľtrh v Rumunsku

Agro-Wikt pluhy a miešačky cementu prítomné na výstave Agromalim 2018 boli prvým krokom vpred na získanie rumunského trhu. V dňoch 13. – 16. septembra sa naša výstava zamerala na pozornosť firiem, ako aj samotných farmárov, ktorí prejavili intenzívny záujem a túžbu kupovať naše výrobky. Výstava pluhov a miešačiek betónu v Arade je ďalším úspešným podnikom, vďaka ktorému sme získali cenné skúsenosti na zahraničných trhoch. Radi by sme sa poďakovali ľuďom, ktorí nás navštívili počas veľtrhu Agromalim v roku 2018 za prítomnosť a pozvali vás na nákup našich výrobkov, ako sú radlice, sekáče, poľnohospodárske diely a miešačky betónu u miestnych predajcov. Všetci, ktorí chýbali na tohtoročnom 29. veľtrhu na výstave ExpoArad, sú pozvaní, aby si prezreli fotogalériu z výstavy.
EU flags