You are currently viewing “Badania na rynek” – nasz sukces

“Badania na rynek” – nasz sukces

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki naboru do Poddziałania 3.2.1 POIR “Badania na rynek”.
Z przyjemnością informujemy, że projekt wdrożenia innowacyjnych narzędzi dla rolnictwa znalazł się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Przedsięwzięcie, które było przedmiotem naszego wniosku obejmuje realizację inwestycji o wartości przekraczającej 30 milionów zł przy czym z dofinansowania pochodzi niemal 14 000 000 zł.
Potrwa on 3 lata i pozwoli na znaczne rozszerzenie oferty spółki AGRO-WIKT. Jego efektem będzie wprowadzenie na rynek nowoczesnych i korzystnych cenowo narzędzi dla polskich rolników.