You are currently viewing Przystąpienie do Klastra obróbki metali

Przystąpienie do Klastra obróbki metali

W dniu dzisiejszym przystąpiliśmy do Klastra obróbki metali który należy do Krajowych klastrów kluczowych. Członkostwo to zapewni nam bogatsze możliwości rozwoju, w dostępie do informacji, środków badawczych i nowych technologii. Dzięki temu betoniarki, lemiesze i części zamienne do maszyn rolniczych sygnowane logo Agro-Wikt będą produkowane przy pomocy bardziej innowacyjnych technologii, a nasi pracownicy zyskają łatwiejszy dostęp do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.