„Prieskum trhu“ – náš úspech

Poľská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP) oznámila výsledky náboru do podopatrenia 3.2.1 SG OP „Výskum pre trh“.
S potešením oznamujeme, že projekt implementácie inovatívnych poľnohospodárskych nástrojov bol zahrnutý do zoznamu projektov, ktoré získajú finančné prostriedky.
Projekt, ktorý bol predmetom našej žiadosti, sa týka realizácie investícií presahujúcich 30 miliónov PLN, pričom takmer 14 000 000 PLN pochádza zo spolufinancovania.
Bude trvať 3 roky a umožní výrazné rozšírenie ponuky AGRO-WIKT. Výsledkom bude zavedenie moderných a dostupných nástrojov pre poľských poľnohospodárov.
EU flags