Pripojiť sa klastra spracovania kovov

Dnes sme sa pripojili k Metalworking Cluster, ktorý patrí do National Key Clusters. Toto členstvo nám poskytne bohatšie možnosti rozvoja, prístup k informáciám, výskumu a novým technológiám. Vďaka tomu sa budú vyrábať miešačky betónu, pluhy a náhradné diely pre poľnohospodárske stroje s logom Agro-Wikt pomocou inovatívnejších technológií a naši zamestnanci získajú ľahší prístup k zvyšovaniu svojej odbornej kvalifikácie.

 
EU flags