Działanie 2.2.1

AGRO-WIKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie informuje, że zawarła umowę nr RPLD.02.02.01-10-0003/19-00 na realizację projektu pn.
„Promocja innowacyjnych narzędzi AGRO-WIKT Sp. z o.o. na nowych rynkach międzynarodowych”.

Opis projektu:
Projekt dotyczy wprowadzenia na nowe rynki produktów wytwarzanych przez Spółkę tj. narzędzi do uprawowych maszyn rolniczych przy wykorzystaniu głębokiego przetwórstwa metali.
Rynkami, na których mają one zostać wdrożone będą: Niemcy, Francja, Włochy i Serbia. Narzędziami, jakie zamierza oferować Wnioskodawca będą m.in. lemiesze i dłuta płużne wytwarzane przy użyciu opatentowanej metody produkcyjnej wykorzystującej jako surowiec zużyte szyny kolejowe.
Celem projektu jest wprowadzenie marki AGRO-WIKT na rynki docelowe, uzyskanie rozpoznawalności marki jako międzynarodowego producenta i dystrybutora narzędzi rolniczych z segmentu premium i zamienników, nawiązanie kontaktów z przedstawicielami/dystrybutorami narzędzi rolniczych na rynkach docelowych oraz zawarcie kontraktów z dystrybutorami w Niemczech, Francji, Włoszech i Serbii.

Beneficjent: AGRO-WIKT Sp. z o.o.
Województwo: Łódzkie
Miasto: Opoczno

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
Planowana data zakończenia projektu: 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 925 267,50 PLN
Wydatki kwalifikowane: 752 250,00 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 376 125,00 PLN