Działanie 2.2.1

AGRO-WIKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie informuje, że zawarła umowę nr RPLD.02.02.01-10-0041/18-00 na realizację projektu pn.
„Promocja polskich innowacyjnych narzędzi rolniczych, wynikająca ze strategii internacjonalizacji AGRO-WIKT Sp. z o.o.”

Opis projektu:
Projekt dotyczy wprowadzenia na nowe rynki produktów wytwarzanych przez Spółkę tj. narzędzi do uprawowych maszyn rolniczych przy wykorzystaniu głębokiego przetwórstwa metali.
Rynkami, na których mają one zostać wdrożone będą: Bułgaria, Rumunia, Węgry i Rosja. Narzędziami, jakie zamierza oferować Wnioskodawca będą m.in. lemiesze płużne wytwarzane przy użyciu opatentowanej metody produkcyjnej wykorzystującej zużyte szyny kolejowe.
Nadrzędnym celem projektu jest znaczące rozszerzenie działalności eksportowej Wnioskodawcy.

Beneficjent: AGRO-WIKT Sp. z o.o.
Województwo: Łódzkie
Miasto: Opoczno

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018 r.
Planowana data zakończenia projektu: 30.09.2019 r.

Wartość projektu: 430 500,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 350 000,00 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 297 500,00 PLN