Działanie 3.2.1 Badania na rynek

AGRO-WIKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie informuje, że zawarła umowę nr POIR.03.02.01-10-0004/16-00 na realizację projektu pn.

„Wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych narzędzi rolniczych poprzez wdrożenie wyników prac B+R w procesie ich produkcji” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ‑ 2020, osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek”

Opis projektu: Realizacja projektu związana jest z utworzeniem przez AGRO-WIKT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie nowego zakładu produkcyjnego, w którym wytwarzane będą znacząco ulepszone narzędzia rolnicze. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z:

  1. budową nowej hali produkcyjnej w miejscowości Opoczno
  2. zakupem nowoczesnych linii technologicznych do produkcji nowych narzędzi rolniczych
  3. zakupem dodatkowego wyposażenia
  4. przeprowadzeniem audytu technologicznego dla produktów i procesów zrealizowanych w projekcie.

Projekt dotyczy wdrożenia na rynek nowych produktów, jakimi są innowacyjne narzędzia rolnicze charakteryzujące się podwyższonymi parametrami i korzystną ceną, wytworzone w wyniku prac B+R prowadzonych przez spółkę AGRO-WIKT Sp. z o.o. od 2011 roku. Będą to narzędzia stalowe przeznaczone do maszyn i urządzeń rolniczych.

Projekt zakłada wdrożenie innowacji procesowej i produktowej.

Beneficjent: AGRO-WIKT Sp. z o.o.
Województwo: Łódzkie
Miasto: Opoczno

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2017 r.
Planowana data zakończenia projektu: 30.04.2020 r.

Wartość projektu: 30 940 650,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 25 155 000,00 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 13 802 500,00 PLN