Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand

AGRO-WIKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opocznie informuje, że zawarła umowę nr POIR.03.03.03-10-0002/17-00 na realizację projektu pn.

„Międzynarodowa promocja polskich, innowacyjnych narzędzi rolniczych i maszyn budowlanych – wyroby AGRO-WIKT na Targach ASTANA 2017” w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Opis projektu: Realizacja projektu związana jest ze zwiększeniem intensywności działań eksportowych spółki AGRO-WIKT. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie działań związanych z:

  1. udziałem w targach Kazbuild 2017– Ałmaty, Kazachstan
  2. udziałem w targach Worldfood 2017 – Ałmaty, Kazachstan
  3. udziałem w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym w trakcie Dnia Polskiego – Astana, Kazachstan
  4. zakupem usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek kazachstański
  5. organizacją indywidualnej misji gospodarczej/handlowej do Kazachstanu
  6. działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Główne cele projektu to przede wszystkim promocja firmy i marki wyrobów AGRO-WIKT, pozyskania nowych rynków zbytu na wyroby oraz nawiązanie współpracy z partnerami handlowymi.

Beneficjent: AGRO-WIKT Sp. z o.o.
Województwo: Łódzkie
Miasto: Opoczno

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2017 r.
Planowana data zakończenia projektu: 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 322 370,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 295 000,00 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 221 250,00 PLN