Zapytanie ofertowe nr Z2/1/3.2.1/2017

Nabycie linii technologicznych do produkcji nowych narzędzi rolniczych – linii do nagrzewania.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu POIR.03.02.01-10-0004/16-00 pn. “Wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych narzędzi rolniczych poprzez wdrożenie wyników prac B + R w procesie ich produkcji” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ‑ 2020, osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 “Badania na rynek”.

Informacja o wynikach postępowania:

Informacja o wynikach postepowania.pdf

Protokół.pdf