Domeniul de aplicare și protecția procesării datelor cu caracter personal la AGRO-WIKT Sp. z o.o.

În baza art. 13 secțiune 1-2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (JO. UE L 2016, nr. 119) – în continuare: GDPR – informăm că:

 1. Administratorul datelor dvs. personale este AGRO-WIKT Sp. z o.o. , ul. Zakątna 4, 26-300 Opoczno, adresa de e-mail: biuro@agro-wikt.com.pl denumită în continuare administrator.
 2.  

 3. Datele dvs. personale în sfera de aplicare a:
  numele si prenumele
  Număr de identificare NIP / PESEL / REGON
  adresa sediului social, adresa afacerii, adresa sucursalei, adresa corespondenței
  adresa de e-mail
  numărul de contact
  (în continuare: date cu caracter personal)
  au fost obținute de la dvs. pe baza cooperării anterioare (contract, comenzi, oferte) și din surse disponibile publicului, adică prin intermediul site-urilor web, Registrul Curții Naționale, Înregistrarea Centrală și Informații Economice, Oficiul Central de Statistică.
 4.  

 5. Datele dvs. personale vor fi procesate în măsura necesară pentru a proteja interesele legitime ale AGRO-WIKT Sp. z o.o., adică pentru a:
  necesare executării contractului la care sunteți parte, în conformitate cu art. 6 secțiunea 1 scrisoare b GDPR;
  necesare încheierii unui contract pe baza interesului dvs. pentru ofertă, în baza art. 6 secțiunea 1 scrisoare b GDPR.
  testarea nivelului de satisfacție a clienților și determinarea calității serviciilor, precum și nivelul de satisfacție al clienților cu produsele și serviciile pe care le oferim,
  posibilă investigație sau apărare împotriva revendicărilor
  contabilitatea și decontarea fiscală a cooperării, în special emiterea facturilor, pe baza reglementărilor contabile și fiscale, în timp ce posibilitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal în acest scop rezultă dintr-un interes legitim urmărit de Administrator în asigurarea corectitudinii documentației păstrate și a aplicării de către Administrator a obligațiilor statutare în conformitate cu art. . 6 secțiunea 1 scrisoare b GDPR
  Datele dvs. personale vor fi prelucrate în scopul efectuării comunicării de afaceri, inclusiv în scopuri de marketing și pot fi partajate entităților care cooperează cu AGRO-WIKT Sp. z o.o. pentru a vă procesa comenzile, art. 6 secțiunea 1 scrisoare f GDPR;
  desfășurarea proceselor de reclamație – în temeiul art. 6 clauza 1 punct f GDPR.
 6.  

 7. Dreptul de a obiecta.
  Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale, pe baza cărora vom înceta prelucrarea datelor dvs. în scopurile prevăzute la punctul 2, cu excepția cazului în care dovedim că avem motive legal justificate în legătură cu datele dvs., prevestindu-vă interesele, drepturile. și libertatea, în special ca parte a interesului nostru legitim și atunci când datele sunt necesare pentru a stabili, afirma sau apăra revendicări.
 8.  

 9. Perioada de stocare a datelor.
  1. În cazul datelor dumneavoastră prelucrate în scopul necesar executării contractului la care sunteți parte, vă informăm că acestea vor fi prelucrate pentru perioada în care pot apărea creanțe legate de contract provenind din prevederile Codului civil și / sau ale legii fiscale, precum și timp de 5 ani numărați de la sfârșitul anului calendaristic în care a apărut obligația fiscală.
  2. Procesăm datele prelucrate în scopul comercializării directe a produselor și serviciilor noastre până când vă opuneți prelucrării acestora în acest scop.
 10.  

 11. Împărtășirea datelor cu caracter personal.
  Datele dvs. personale pot fi partajate cu următorii destinatari:
  – partenerii noștri cu care cooperăm combinând produse sau servicii;
  – subcontractanții noștri (entități de procesare), de exemplu, companii de contabilitate, firme de avocatură, bănci, companii care furnizează servicii poștale și de curierat, entități care furnizează servicii IT și de audit.
 12.  

 13. Drepturile persoanei la care se referă datele personale.
  1. Dreptul de a accesa conținutul datelor dvs. personale, adică dreptul de a obține confirmarea dacă Administratorul prelucrează date și informații cu privire la o astfel de prelucrare,
  2. Dreptul de a rectifica datele dacă datele prelucrate de administrator sunt incorecte sau incomplete,
  3. Dreptul de a solicita administratorului ștergerea datelor,
  4. Dreptul de a solicita administratorului să limiteze procesarea datelor,
  5. Dreptul de a transfera date, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate administratorului și de a le trimite unui alt administrator,
  6. Dreptul de a opune prelucrării datelor pe baza interesului legitim al Administratorului sau al prelucrării în scop de marketing direct,
  7. Dreptul de a depune o plângere la organul polonez de supraveghere sau la organismul de supraveghere din alt stat membru al Uniunii Europene, competent pentru locul de reședință sau de muncă obișnuit al persoanei vizate sau pentru locul presupusei încălcări a GDPR,
 14.  

 15. Dreptul de a retrage consimțământul
EU flags